ТПЕ

  • Термопластичните еластомери (TPE), наричани още термопластични каучуци, са клас кополимери или физична смес от полимери (обикновено пластмаса и каучук), която съдържа материали с термопластични и еластомерни свойства.
  • Предимствата на ТРЕ са многобройни. TPE днес заменят употребата на каучук /ЕPDM/, във всички сфери на приложение, поради много по-лесния начин на обработка.
  • Карбопласт ООД е представител за българският пазар на няколко компании производители на TPE с високо качество от Италия и Турция. Тези компании са лидери на съответните им пазари в производството на TPE и могат да предложат широка гама от различни продукти за разнообразни приложения.